what is EOL ?

about eol in general
past project
current projects

life projekt
eco fair
mill on mura
resources

usefoul links
building of mill gallery
opening of mill gallery
legend of Eol
local agenda 21


Ecological Organization EOL

Ivana Mažuranića 2/3
40000 Čakovec
Croatia

Tel/fax: ++385 40 313 090

eol@eol.hr


Usefoul links

European Council for the Village and Small Town
www.ecovast.org

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
www.zveza-ekokmet.si

Insštitut za trajnostni razvoj
www.itr.si

Bio Alpe Adria
www.bioalpeadria.info

Biofach - Nurnberški sajam
www.biofach.de

Portal Europske Unije
europa.eu.int 

National Sustainable Agriculture Information Service
www.attra.org

ODRAZ - održivi razvoj zajednice
www.odraz.hr

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
www.mzopu.hr

Regionalni Centar zaštite okoliša Hrvatska
www.rec-croatia.hr

Centar za održivi razvoj ruralnih krajeva
www.zoe-centar.hr

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
www.mps.hr

Volonterski centar Zagreb
www.vcz.hr

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
www.ifoam.org

IFOAM AgriBioMediterraneo
www.ifoam-abm.com

Bio Austria
www.bio-austria.at

Hrvatska Turistička Zajednica
www.croatia.hr

Hrvatska Gospodarska Komora
www.hgk.hr

Međimurska Županija
www.zupanija-medjimurska.hr

Grad Čakovec
www.cakovec.hr

Turistička zajednica Međumurske županije
www.tzm.hr

 

 

 

 

 


copyright 2006, Ekološka organizacija EOL, web development brajković