Opis problema

Općini Sv. Martin na Muri nakon godina stagnacije otvaraju se nove razvojne mogućnosti. U želji za što bržim razvojem lokalna ruralna zajednica dolazi u opasnost da svoje prirodne, gospodarske i socijalne potencijale usmjeri u ekološki i ekonomski dugoročno neodržive projekte pogotovo u sektorima poljoprivrede i turizma gdje su i njezini najveći razvojni potencijali.

 

Ciljevi projekta

Strateški cilj -

Potaknuti ekološki, ekonomski i socijalno održivi razvoj ruralnog prostora Općine Sveti Martin na Muri u skladu sa Lokalnom Agendom 21 .

Operativni ciljevi i svrha projekta -

Uspostaviti partnerske odnose EOL-a, lokalnih NVO-a i Općine Sveti Martin na Muri, sa svrhom senzibilizacije lokalne zajednica za koncept dugoročno ekološki ekonomski i socijalno održivog razvoja u skladu s Lokalnom Agendom 21. - Ispitati poglede i želje građana Općine vezane za budući razvoj te razinu osviještenosti o održivom razvoju, sa svrhom usklađivanja razvojnih očekivanja s načelima održivog razvoja i određivanja prioritetnih aktivnosti u provedbi tih načela u lokalnoj zajednici.

- Senzibilizirati lokalnu javnost za koncept održivog razvoja – sa svrhom da se lokalna zajednica upozna sa načelima Lokalne Agende 21 i da u konačnici između raznih razvojnih mogućnosti odabere opciju koja dugoročno garantira ekološki, ekonomski i socijalni održivi razvoj.

- Usvajanje Programa održivog razvoja – sa svrhom da lokalna samouprava i formalno – pravno definira dugoročan pravac razvoja svoje ruralne sredine, a na temelju izrađenih akcijskih planova pokrenu konkretne aktivnosti.

- Pokrenuti razvoj eko-poljoprivrede i turizma – sa svrhom da temeljem akcijskih planova lokalna samouprava i građani u ove dvije najperspektivnije gospodarske grane započnu konkretne gospodarske projekte ekološke proizvodnje hrane i održivog turizma.

Provedene aktivnosti

Anketiranje – provedeno na reprezentativnom uzorku (5% stanovništva).

Radionice – održane na teme: Lokalna Agenda 21, Mogućnosti razvoja eko-poljoprivrede, Razvoj održivog turizma

Formiranje stručne skupine – od predstavnika: lokalne samouprave, lokalnih NVO-a, lokalnih poduzetnika koji su uz moderiranje vanjskih konzultanata radili na uobličavanju Programa

Izrada dokumenta izrađen je Program održivog razvoja Općine Sveti Martin na Muri

Izdana brošura – Programo održivog razvoja Općine

Izrađene su ove web stranice

Izrađena power–point prezentacija – radi javne prezentacije produkata projekta -Projektni "show" – za širu javnost održano predstavljanje Programa održivog razvoja

Rezultati projekta

1. Provedena je senzibilzacija lokalne zajednice za pitanje održivog razvoja.

2. Usvojen je Program održivog razvoja Općine Sveti Martin na Muri.

3. Pokrenuti su konkretnih poduzetnički projekti u području eko-poljoprivrede i turizma.

Realizaciju projekta omogućio je Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – Ured u Hrvatskoj u okviru programa malih financijskih potpora na lokalnoj razini.

 

> Opis problema
> Ciljevi projekta
> Provedene aktivnosti
> Rezultati projekta