O projektu Mlinarski put
Ekološka organizacija Lipa (EOL) je započela provedbu novog projekta rekogranične suradnje INTERREG IIIa Slovenija - Mađarska - Hrvatska pod nazivom "Mlinarski put", financiranog iz fonda Europske Unije i Ministarstva Mora, turizma prometa i razvitka, i projektnih partnera, koja će završiti koncem kolovoza 2008 godine.

Opći ciljevi

- Uspostava Mlinarskog puta - prekogranične turističke zone

- Poboljšanje ekonomske i socijalne strukture ruralne regije


Specifični ciljevi


- Poboljšanje turističke infrastrukture prekogranične regije

- Povećanje razmjene turista između Slovenije i Hrvatske i uspostava zajedničkog turističkog obilježja regije

- Oživljavanje starih tradicionalnih zanata za potrebe turističke ponude

- Oživljavanje kulturne, tehnološke i prirodne baštine i folklora


Aktivnosti

- Dizajn internet stranica na kojima će se predstaviti tijek projekta

- Predstavljanje projekta javnosti putem medija, izlaganja na sajmovima

- Organiziranje dvodnevnog eventa Mlinarski dani koji će se održati u lipnju 2008 u Žabniku, kraj mlina

- Uređenje i uspostava Turističkog informativnog centra u Svetom Martinu na Muri

- Elekrtifikacija plovećeg riječnog mlina u Žabniku

- Postavljanje informativnih ploča, klupa i stolova kraj mlina u Žabniku

- Uređenje obale rijeke Mure i postavljanje klupa i stolova kod Čestijanca - ulazne točke rijeke Mure u Hrvatsku

- Nabavka drvenih ladji i gumenog čamca sa potrebnom opremom za turističke obilaske

- Organiziranje radionica starih zanata (mlinar, lončar, izrađivač cigla, pletač, izrađivač drvenih ladji, skelar)

- Etnografsko istraživanje o tradicionalnim zanatima


Očekivani rezultati

- Uspostava Mlinarskog puta u Hrvatskoj

- Uspostavljen i opremljen Turistički informativni centar

- Postavljena etnografska zbirka

- Osigurana održivost "Mlinarskog puta" (prekogranične turističke zone)

- Izrađene internet stranice o projektu

- Educirani obrtnici za prezentaciju starih zanata u službi turističke ponude


Projektni partneri

    Slovenija

- Občina Beltinci, Zavod za turizem in kulturo Občine Beltinci, Občina Veržej, Občina Razkrižje, Prleška razvojna agencija

    Hrvatska

- Općina Sveti Martin na Muri, Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri, Turistička zajednica Općine Štrigova, Ekološka organizacija Lipa (EOL)


Ukupna vrijednost projekta

450.000,00 EUR, od toga na Hrvatske partnere 115.000,00 EUR
 
Ekološka Organizacija EOL

ZAVNOH-a 63
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 313 090

info@eol.hr