Mlin u Žabniku na rijeci Muri

Nalazimo se u vremenu posljednjih mlinara koji su nekad svoje živote vezali uz mlinove i rijeku Muru, no njihova znanja i vještine, kao i tradicijski obrti vezani uz mlinarenje zamalo su potisnuti u zaborav…

O povezanosti ljudi, rijeke Mure i mlinarenja govore nam još antički izvori iz 4.st.pr.n.e., a mlinarski izrazi u mađarskom jeziku dokazuju da su nomadska mađarska plemena prilikom naseljavanja ovih krajeva u 9.stoljeću preuzeli u svoju kulturu upotrebu mlina na vodeni pogon, a s time i mlinarsku terminologiju od već naseljenih Slavena. Kroz stoljeća tehnika se izrada mlinova na vodi postepeno mijenjala a tek se krajem 19. st srednjevjekovna tesarska tehnika nadogradila te mlinovi poprimaju karakteristike koje su se zadržale do nestanka mlinova.

Djelatnost mlinarenja posebno je bila razvijena u prvoj polovici XX. stoljeća. Zabilježeno je da je na rijeci Muri od Lapšine do Podturna dvadesetih godina XX. stoljeća djelovalo oko 90 mlinova, šezdesetih godina oko 11, a sredinom osamdesetih godina zapečaćena je sudbina i posljednjem mlinu koji se nalazio kod Žabnika u Općini Sveti Martin na Muri.

Novi mlin u Žabniku vjerna je rekonstrukcija koju je ekološka organizacija EOL izgradila u sklopu projekta LIFE TCY MURA 2006. godine.

 
Ekološka Organizacija EOL

ZAVNOH-a 63
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 313 090

info@eol.hr