Općenito o EOL-u
Ekološka sekcija kulturno-umjetničke udruge „Dani Lipe“ Gornji Mihaljevec djeluje od 1993 godine, iz koje 2001 godine nastaje Ekološka Organizacija Lipa koja kasnije poprima naziv EOL.

Ekološka Organizacija EOL je nevladina, neprofitna udruga građana čija se filozofija djelovanja temelji na postavkama Agende 21, dokumenta Konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) te Lokalne Agende 21. (pdf Agenda 21).

Od 30. kolovoza 2001 EOL je punopravni član Međunarodne federacije pokreta organske poljoprivrede IFOAM i njezine regionalne organizacije za Sredozemlje; AgriBioMediterraneo.

EOL je kroz godine usmjerio svoje djelovanje prema programima i projektima vezanima uz ruralni razvoj (mlin, sajam…) te zaštitu prirode.

Vizija EOLa

Međimurje/Hrvatska – socijalno pravedna i solidarna zajednica kreativnih i osviještenih ljudi, utemeljena/ukorijenjena na održivom korištenju prirodnih resursa s očuvanom tradicijskom i kulturno-povijesnom baštinom.

Misija EOLa
Osmišljavanje i provođenje aktivnosti na području Međimurja u svrhu zaštite prirode, očuvanja tradicijske i kulturno-povijesne baštine, promicanja razumnog korištenja prirodnih resursa na principima održivog razvoja.

Strategijski cilj
Promovirati i poticati održivi ruralni razvoj Međimurja.

Operativni / specifični ciljevi
Očuvati ruralnu tradicijsku baštinu
Poticati razvoj djelatnosti ekološke poljoprivrede i održivog turizma
Očuvati i zaštititi prirodnu baštinu Međimurja
Podizati razinu svijesti svih dionika u Međimurju o zaštiti prirode, tradicijske baštine i održivom razvoju.

Publikacije u EOL-ovom izdanju
Katalog ekoloških proizvođača Hrvatske koji izlažu na Sajmu - izdanja 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007.
Priručnik za čelnike – Implementacija programa održivog razvoja Općine Sveti Martin na Muri;
Priručnik o osnovama ekološke poljoprivrede – LIFE TCY MURA; 2005/2006
Bilten 1,2,3,4 – informativna tiskovina o projektu LIFE TCY MURA; 2005
Mura – baština i budućnost: brošura o projektu LIFE TCY MURA koji EOL provodi; 2005
Završna publikacija „Mura LIFE TCY“, 2006


 
Ekološka Organizacija EOL

ZAVNOH-a 63
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 313 090

info@eol.hr