Etnografsko istraživanje mlinarskog puta
Friday, 13 June 2008 08:48

U tijeku je istraživanje kulturnog i povijesnog nasljeđa općina Štrigova i Sveti Martin na Muri vezanog uz mlinove i mlinarenje, kako bi se izradila bogata turistička ponuda unutar prekogranične turističke zone pod nazivom „Mlinarski put“.

 Gđa. Smiljana Petr-Marčec prikuplja i obrađuje podatke koji će nakon završenog istraživanja moći biti dostupni na EOL-ovim internet stranicama. Istraživanje će također biti podloga za daljnja istraživanja i razvoj ponude i nakon završetka projekta INTERREG IIIa „Mlinarski put“ kojim je ovo istraživanje financirano.
 
Ekološka Organizacija EOL

ZAVNOH-a 63
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 313 090

info@eol.hr