Predstavljanje projekta u Brežnoj Hiži u Ižakovcima (Slovenija)
Tuesday, 18 December 2007 08:16

18. prosinca 2007. u suradnji s partnerima iz Slovenije, na press konferenciji, ekološka organizacija EOL je predstavila početak provedbe projekta s hrvatske strane i aktivnostima koje slijede, a kolege iz Slovenije su tom prilikom otvorili „Brežnu hižu“, svojevrsnu info-točku na Otoku ljubavi – u neposrednoj blizini mlina u Ižakovcima.

Napomenimo da je ova brežna hiža u Ižakovcima jedna od tri info točke, koje će se uspostaviti u sklopu projekta Interreg IIIa: druge dvije će biti u Razkrižju u Sloveniji i u Svetom Martinu na Muri.

123

456

 
Ekološka Organizacija EOL

ZAVNOH-a 63
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 313 090

info@eol.hr